مبانی جمعیت شناسی

مولف:
مهدی امانی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
مبانی جمعیت شناسی عنوان کتابی است از مهدی امانی که توسط انتشارات سمت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جمعیت شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی امانی، کتاب‌های جمعیت شناسی جهان(سمت)، جمعیت شناسی عمومی ایران(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان