تولید برنامه های آموزشی تلویزیونی

مولف:
سید عباس رضوی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
تولید برنامه های آموزشی تلویزیونی عنوان کتابی است از سید عباس رضوی که توسط انتشارات سمت در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تلویزیون است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید عباس رضوی، کتاب‌های حوزه علمیه ؛ تاریخ، ساختار، کارکرد(کتاب مرجع)، حسین(الگوی فردا)، مباحث نوین در فناوری آموزشی(دانشگاه شهید چمران اهواز)، کاربرد شیمیایی نظریه گروه(مرکز نشر دانشگاهی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,500 تومــان