سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران

مولف:
احمد صافی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران عنوان کتابی است از احمد صافی که توسط انتشارات سمت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سازمان های دولتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد صافی، کتاب‌های سازمان و اداره امور مدارس(رشد)، اصول و فنون راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی(رشد)، آموزش و پرورش ابتدایی، دوره اول و دوم متوسطه(سمت)، راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی(رشد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.