فقه سیاسی

مولف:
منصور میراحمدی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
فقه سیاسی عنوان کتابی است از منصور میراحمدی که توسط انتشارات سمت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسلام و دولت است. از منصور میراحمدی، کتاب اسلام و دموکراسی مشورتی(نشر نی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان