مقدمات بیومکانیک ورزشی

مولف:
حیدر صادقی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
مقدمات بیومکانیک ورزشی عنوان کتابی است از حیدر صادقی که توسط انتشارات سمت در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حرکت بدن انسان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حیدر صادقی، کتاب‌های نورومکانیک و حرکت انسان(انتشارات حتمی)، منتخبی از مقالات علمی پژوهشی بیومکانیک(انتشارات حتمی)، پردازش سیگنال و سیستم های خطی در علوم حرکتی(انتشارات حتمی)، راهنمای آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی(انتشارات حتمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
11,000 تومــان