تاریخ اندیشه های جامعه شناسی -جلد 1 (از آغاز تا ماکس وبر)[مجموعه ادب فکر، علوم اجتماعی/ 35]

گروه مولفان:
میشل لالمان (نویسنده) | عبدالحسین نیک گهر (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
تاریخ اندیشه های جامعه شناسی -جلد1 (از آغاز تا ماکس وبر) [مجموعه ادب فکر، علوم اجتماعی/35] عنوان کتابی است از میشل لالمان با ترجمه‌ی عبدالحسین نیک گهر که در 386 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Histoire des idées sociologiques Tome 1 des origines à Weber. موضوع اصلی این کتاب جامعه شناسی است. از میشل لالمان، کتاب تاریخ اندیشه های جامعه شناسی(شرکت نشر کتاب هرمس) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
24,000 تومــان