تاریخ علم

گروه مولفان:
ویلیام سسیل دامپی یر دامپی یر (نویسنده) | عبدالحسین آذرنگ (مترجم)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
تاریخ علم عنوان کتابی است از ویلیام سسیل دامپی یر دامپی یر با ترجمه‌ی عبدالحسین آذرنگ که توسط انتشارات سمت در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از A history of science and its relations with philosophy.. موضوع اصلی این کتاب فلسفه است. از ویلیام سسیل دامپی یر دامپی یر، کتاب تاریخ علم(سمت) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
34,000 تومــان