بررسی فقهی عقد بیمه

مولف:
ناصر نیکخو امیری (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
بررسی فقهی عقد بیمه عنوان کتابی است از ناصر نیکخو امیری که توسط انتشارات سمت در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حقوق بیمه (فقه) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان
موضوعات کتاب
حقوق بیمه (فقه)