حیوانات، قوانین حمایتی و حدود بهره وری در اسلام

مولف:
سعید نظری توکلی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
حیوانات، قوانین حمایتی و حدود بهره وری در اسلام عنوان کتابی است از سعید نظری توکلی که توسط انتشارات سمت در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حمایت حیوانها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.