درآمدی بر مطالعات حدیثی در دوران معاصر

گروه مولفان:
مجید معارف (نویسنده) | سعید شفیعی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
درآمدی بر مطالعات حدیثی در دوران معاصر عنوان کتابی است از سعید شفیعی که توسط انتشارات سمت در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حدیث است. از سعید شفیعی، کتاب حمل و نقل(شرکت انتشاراتی پژواک اندیشه شهرآب) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان