معرفی توصیفی تفاسیر روایی معروف شیعه

مولف:
محمود ابوترابی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
معرفی توصیفی تفاسیر روایی معروف شیعه عنوان کتابی است از محمود ابوترابی که توسط انتشارات سمت در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تفاسیر ماثوره است. از محمود ابوترابی، کتاب همنشینی و کجروی(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,500 تومــان