نقاشی دیواری از طرح تا مرمت

مولف:
منصور حسامی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
نقاشی دیواری از طرح تا مرمت عنوان کتابی است از منصور حسامی که توسط انتشارات سمت در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نقاشی دیواری است. از منصور حسامی، کتاب زبان تزیین(دانشگاه هنر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
13,000 تومــان
موضوعات کتاب
نقاشی دیواری