الیاف شناسی

مولف:
ستاره امیری (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
الیاف شناسی عنوان کتابی است از ستاره امیری که توسط انتشارات سمت در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب الیاف نساجی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان