شهروندی و مهاجرت (جهانی شدن و سیاست تعلق)

گروه مولفان:
استیون کاستلز (نویسنده) | الستر دیویدسن (نویسنده) | فرامرز تقی لو (مترجم)

ناشر:
پژوهشکده مطالعات راهبردی

درباره کتاب:
شهروندی و مهاجرت (جهانی شدن و سیاست تعلق) عنوان کتابی است از استیون کاستلز با ترجمه‌ی فرامرز تقی لو که در 336 صفحه و توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی در سال 1382 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Citizenship and migration: globalization and the politics of belonging. موضوع اصلی این کتاب تابعیت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,000 تومــان
موضوعات کتاب
تابعیت
مهاجرت