واقع گرایی اسلامی به مثابه نظریه فیلم (مرتضی آوینی و نظریه فیلم)

مولف:
محمدعلی طایی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
واقع گرایی اسلامی به مثابه نظریه فیلم (مرتضی آوینی و نظریه فیلم) عنوان کتابی است از محمدعلی طایی که در 102 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سینما است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.