گنجینه گویش های ایرانی استان اصفهان

مولف:
محمدمهدی اسماعیلی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

درباره کتاب:
گنجینه گویش های ایرانی استان اصفهان عنوان کتابی است از محمدمهدی اسماعیلی که در 390 صفحه و توسط انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان های ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان