طاهر ذوالیمینین سرداری با دو شمشیر [سرداران نامی ایران]

گروه مولفان:
محمود برآبادی (نویسنده) | سعید رزاقی (تصویرگر)

ناشر:
موسسه فرهنگی هنری خراسان

درباره کتاب:
طاهر ذوالیمینین سرداری با دو شمشیر [سرداران نامی ایران] عنوان کتابی است از محمود برآبادی که در 56 صفحه و توسط انتشارات موسسه فرهنگی هنری خراسان در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های تاریخی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمود برآبادی، کتاب‌های عاقل و دیوانه(انتشارات سوره مهر)، زرنگ و زرنگ تر(انتشارات سوره مهر)، کک بهلول(انتشارات سوره مهر)، مرغ های طلسم شده(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.