مسائل کلیدی کتابخانه های دیجیتالی ارزیابی و یکپارچگی

گروه مولفان:
رائو شن (نویسنده) | ادوارد آلن فاکس (نویسنده) | مارکوس آندره گونکالوس (نویسنده) | مجید نبوی (مترجم) | مهدی علیپور حافظی (مترجم) | بهروز رسولی (مترجم)

ناشر:
چاپار

درباره کتاب:
مسائل کلیدی کتابخانه های دیجیتالی ارزیابی و یکپارچگی عنوان کتابی است از ادوارد آلن فاکس با ترجمه‌ی مجید نبوی که در 156 صفحه و توسط انتشارات چاپار در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Key issues in digital libraries: evaluation and integration. موضوع اصلی این کتاب کتابخانه های الکترونیکی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
11,000 تومــان