مروری کوتاه بر تاریخ کتاب در ایران (از آغاز تا کنون)

مولف:
محمدحسن رجبی (نویسنده)

ناشر:
اطلاعات

درباره کتاب:
مروری کوتاه بر تاریخ کتاب در ایران (از آغاز تا کنون) عنوان کتابی است از محمدحسن رجبی که در 104 صفحه و توسط انتشارات اطلاعات در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کتاب است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدحسن رجبی، کتاب‌های مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه(نشر نی)، مروری بر مواضع ضداستعماری و ضد صهیونیستی روحانیت شیعه در دوره معاصر(موسسه انتشارات امیرکبیر)، فرهنگنامه زنان ایرانی و پارسی گوی از آغاز تا مشروطه(سروش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان