فیزیولوژی کاربردی ورزش سه گانه

گروه مولفان:
رضا قراخانلو (گردآورنده) | صادق امانی (گردآورنده) | مهدی بیاتی (گردآورنده)

ناشر:
انتشارات حتمی

درباره کتاب:
فیزیولوژی کاربردی ورزش سه گانه عنوان کتابی است از رضا قراخانلو که در 136 صفحه و توسط انتشارات انتشارات حتمی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ورزش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا قراخانلو، کتاب‌های آزمون های سنجش آمادگی جسمانی، مهارتی و روانی(انتشارات حتمی)، عضله اسکلتی(انتشارات حتمی)، زمان بندی تمرینات قدرتی در فوتبال(انتشارات حتمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.