رئیس علی دلواری (تجاوز نظامی بریتانیا و مقاومت جنوب)[مجموعه تاریخ معاصر ایران/ 1]

مولف:
سید قاسم یاحسینی (نویسنده)

ناشر:
شیرازه کتاب ما

درباره کتاب:
رئیس علی دلواری (تجاوز نظامی بریتانیا و مقاومت جنوب) [مجموعه تاریخ معاصر ایران/1] عنوان کتابی است از سید قاسم یاحسینی که در 208 صفحه و توسط انتشارات شیرازه کتاب ما در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید قاسم یاحسینی، کتاب‌های زیتون سرخ(انتشارات سوره مهر)، همگام با آزادی(صحیفه خرد)، تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر(انتشارات سوره مهر)، روزنامه مظفری بوشهر(شیرازه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.