باباطاهر (فارسی-انگلیسی-آلمانی-فرانسه)

گروه مولفان:
باباطاهر (نویسنده) | جرج لئون لچنسکی (نویسنده) | کلمان هوار (مترجم) | ادوارد هرون-آلن (مترجم)

ناشر:
پیک فرهنگ

درباره کتاب:
باباطاهر (فارسی-انگلیسی-آلمانی-فرانسه) عنوان کتابی است از باباطاهر با ترجمه‌ی ادوارد هرون-آلن که در 88 صفحه و توسط انتشارات پیک فرهنگ در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از باباطاهر، کتاب‌های دیوان باباطاهر(کتاب آبان)، بابا طاهر(شهرام)، ترانه های شیرین باباطاهر(پیدایش)، دوبیتی های باباطاهر(سرایش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
39,000 تومــان