مبانی معناشناسی شناختی

مولف:
آزیتا افراشی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
مبانی معناشناسی شناختی عنوان کتابی است از آزیتا افراشی که در 188 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب معنی شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از آزیتا افراشی، کتاب‌های سینمای جاده ای(فارابی)، رویکردی شناختی به بازنمود حرکت در زبان فارسی(نویسه پارسی)، راهنمای زبانشناسی شناختی(نویسه پارسی)، معنی شناسی شناختی(نویسه پارسی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.