فرهنگ سیاسی و جنش های اجتماعی [فهم جامعه مدرن، کتاب دوم: اشکال سیاسی و اقتصادی مدرنیته/3]

گروه مولفان:
آلن اسکات (نویسنده) | رامین کریمیان (مترجم)

ناشر:
آگه

درباره کتاب:
فرهنگ سیاسی و جنش های اجتماعی [فهم جامعه مدرن، کتاب دوم: اشکال سیاسی و اقتصادی مدرنیته/3] عنوان کتابی است از آلن اسکات با ترجمه‌ی رامین کریمیان که در 136 صفحه و توسط انتشارات آگه در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تجدد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از آلن اسکات، کتاب‌های راهنمای جامعه شناسی سیاسی(پژوهشکده مطالعات راهبردی)، راهنمای جامعه شناسی سیاسی(پژوهشکده مطالعات راهبردی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان