تکنولوژی های نوین ارتباطی (روندهای تاریخی ساختارهای حقوقی - مدیریتی و چالش های سیاسی - اقتصادی)

مولف:
کاظم معتمدنژاد (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه علامه طباطبایی

درباره کتاب:
تکنولوژی های نوین ارتباطی (روندهای تاریخی ساختارهای حقوقی - مدیریتی و چالش های سیاسی - اقتصادی) عنوان کتابی است از کاظم معتمدنژاد که در 318 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کاظم معتمدنژاد، کتاب‌های مطبوعات در آسیای مرکزی(علم)، جامعه اطلاعاتی(موسسه نشر شهر)، ارتباطات و سلطه فرهنگی(موسسه نشر شهر)، ارتباطات در جهان معاصر(موسسه نشر شهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.