بیکاری و تورم

مولف:
نظر دهمرده قلعنه (نویسنده)

ناشر:
مرندیز

درباره کتاب:
بیکاری و تورم عنوان کتابی است از نظر دهمرده قلعنه که در 256 صفحه و توسط انتشارات مرندیز در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تورم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نظر دهمرده قلعنه، کتاب‌های مباحث اقتصاد خرد(مرندیز)، اصول تحقیقات بازاریابی(مرندیز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان