جمهوری فدرال نیجریه (تاریخ، فرهنگ، سیاست و اقتصاد)

مولف:
معصومه نصیری (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
جمهوری فدرال نیجریه (تاریخ، فرهنگ، سیاست و اقتصاد) عنوان کتابی است از معصومه نصیری که در 202 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نیجریه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,500 تومــان
موضوعات کتاب
نیجریه