درآمدی بر زبان شناسی شناختی (نظریه ها و مفاهیم)

مولف:
محمد راسخ مهند (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
درآمدی بر زبان شناسی شناختی (نظریه ها و مفاهیم) عنوان کتابی است از محمد راسخ مهند که در 156 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد راسخ مهند، کتاب‌های جشن نامه دکتر کوروش صفوی(سیاهرود)، فرهنگ توصیفی نحو(علمی)، گفتارهایی در نحو(نشر مرکز)، فرهنگ توصیفی مکاتب زبان شناسی(علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان