ارسطو

گروه مولفان:
آلفرد ادوارد تیلور (نویسنده) | مهدی کهندانی (مترجم)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
ارسطو عنوان کتابی است از آلفرد ادوارد تیلور با ترجمه‌ی مهدی کهندانی که در 130 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1390 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Aristotle. موضوع اصلی این کتاب Taylor، A. E. (Alfred Edward) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از آلفرد ادوارد تیلور، کتاب‌های ارسطو(حکمت)، سقراط(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,500 تومــان
موضوعات کتاب
Taylor، A. E. (Alfred Edward)