نظریه های دستمزد کارایی

مولف:
علی سوری (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ شناسی

درباره کتاب:
نظریه های دستمزد کارایی عنوان کتابی است از علی سوری که در 152 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ شناسی در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نظریه دستمزد کارایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی سوری، کتاب‌های اقتصاد ریاضی روشها و کاربردها(سمت)، اقتصاد بیمه(فرهنگ شناسی)، اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست(نور علم)، راهنمای حل مسائل اقتصاد ریاضی(فرهنگ شناسی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,000 تومــان