اصول مشاوره پیش از ازدواج

گروه مولفان:
ساندرا لوی سیرن (نویسنده) | مهرداد فیروزبخت (مترجم)

ناشر:
روان شناسی و هنر

درباره کتاب:
اصول مشاوره پیش از ازدواج عنوان کتابی است از ساندرا لوی سیرن با ترجمه‌ی مهرداد فیروزبخت که در 150 صفحه و توسط انتشارات روان شناسی و هنر در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Essentials of premarital Counseling. موضوع اصلی این کتاب مشاوره ازدواج است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ساندرا لوی سیرن، کتاب‌های مبانی مشاوره پیش از ازدواج(علم)، آیا وصله ی تن هم هستید؟(رسا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان