سیاستگذاری رسانه ای

مولف:
طاهر روشندل اربطانی (نویسنده)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
سیاستگذاری رسانه ای عنوان کتابی است از طاهر روشندل اربطانی که در 292 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رسانه های گروهی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از طاهر روشندل اربطانی، کتاب‌های مدیریت رسانه های الکترونیکی(دانشگاه صدا و سیما)، مدیریت رسانه(دفتر پژوهشهای فرهنگی)، مدیریت رسانه های الکترونیک(دفتر پژوهشهای فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.