آسیب های اجتماعی (نوپدید با تاکید بر تئوری های زیربنایی و راهکارهای مقابله ای)

گروه مولفان:
مهرانگیز شعاع کاظمی (نویسنده) | مهرآور مومنی جاوید (نویسنده)

ناشر:
آوای نور

درباره کتاب:
آسیب های اجتماعی (نوپدید با تاکید بر تئوری های زیربنایی و راهکارهای مقابله ای) عنوان کتابی است از مهرانگیز شعاع کاظمی که در 376 صفحه و توسط انتشارات آوای نور در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تکنولوژی اطلاعات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهرانگیز شعاع کاظمی، کتاب‌های اعتمادسازی برای مدارس بهتر(پازینه)، خانواده درمانی(پازینه)، روانشناسی زن و خانواده(آوای نور)، بهداشت روانی خانواده(آوای نور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.