آواشناسی (بررسی علمی گفتار)

مولف:
گلناز مدرسی قوامی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
آواشناسی (بررسی علمی گفتار) عنوان کتابی است از گلناز مدرسی قوامی که در 200 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آواشناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از گلناز مدرسی قوامی، کتاب‌های فرهنگ توصیفی آواشناسی و واج شناسی(علمی)، واج شناسی(نویسه پارسی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,500 تومــان
موضوعات کتاب
آواشناسی