دولت های شکننده و امنیت انسانی

مولف:
محمود یزدانفام (نویسنده)

ناشر:
پژوهشکده مطالعات راهبردی

درباره کتاب:
دولت های شکننده و امنیت انسانی عنوان کتابی است از محمود یزدانفام که در 324 صفحه و توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب امنیت انسانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمود یزدانفام، کتاب‌های تاریخ سیاسی و نظامی جنگ عراق با ایران(کتاب مرجع)، راهبرد امنیت ملی آمریکا(پژوهشکده مطالعات راهبردی)، جوامع امن و همسایگان(پژوهشکده مطالعات راهبردی)، بررسی متون سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(پژوهشکده مطالعات راهبردی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.