کلیات شمس

گروه مولفان:
جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی (نویسنده) | بدیع الزمان فروزانفر (مصحح)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
کلیات شمس عنوان کتابی است از جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی که در 1761 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی، کتاب‌های پرده های نای(شرکت نشر کتاب هرمس)، مثنوی معنوی(کتاب آبان)، دیوان شمس تبریزی(خدمات فرهنگی کرمان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
70,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 7ق