درآمدی بر «اقتصاد مسکن»

گروه مولفان:
سیدمنصور خلیلی عراقی (نویسنده) | احمد حسنی (نویسنده)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
درآمدی بر «اقتصاد مسکن» عنوان کتابی است از سیدمنصور خلیلی عراقی که در 206 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اقتصاد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سیدمنصور خلیلی عراقی، کتاب‌های اقتصاد دانش بنیان(نشر چشمه)، اقتصاد کلان جدید(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.