درک توسعه سیاسی

گروه مولفان:
مایرون واینر (ویراستار) | ساموئل پی هانتینگتون (ویراستار)

ناشر:
پژوهشکده مطالعات راهبردی

درباره کتاب:
درک توسعه سیاسی کتابی است که در 520 صفحه و توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Understanding political development: an analytic study، c1987. موضوع اصلی این کتاب رشد سیاسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
26,000 تومــان