رهبران آخر از همه می خورند

گروه مولفان:
سایمون سینک (نویسنده) | ناهید سپهرپور (مترجم)

ناشر:
سخنکده

درباره کتاب:
رهبران آخر از همه می خورند عنوان کتابی است از سایمون سینک با ترجمه‌ی ناهید سپهرپور که در 310 صفحه و توسط انتشارات سخنکده در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Leaders eat last: why some teams pull together and others don`t، 2014. موضوع اصلی این کتاب رهبری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سایمون سینک، کتاب‌های رهبران آخر غذا می خورند(آریانا قلم)، با چرا شروع کنید(آموخته)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
22,000 تومــان