مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی (مفاهیم، نظریه ها، الگوها و کاربردها)

گروه مولفان:
رضا شافعی (نویسنده) | کیومرث احمدی ده رشید (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی (مفاهیم، نظریه ها، الگوها و کاربردها) عنوان کتابی است از رضا شافعی که در 228 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مسوولیت اجتماعی کسب و کار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.