وقتی بازی می کنیم [مهارت های زندگی/100]

گروه مولفان:
کری فین (نویسنده) | هایده کروبی (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات فنی ایران

درباره کتاب:
وقتی بازی می کنیم [مهارت های زندگی/100] عنوان کتابی است از کری فین با ترجمه‌ی هایده کروبی که در 24 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات فنی ایران در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Manners on the playground. موضوع اصلی این کتاب کودکان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کری فین، کتاب‌های وقتی تلفن می زنیم(شرکت انتشارات فنی ایران)، وقتی بیرون می رویم(شرکت انتشارات فنی ایران)، وقتی به کتابخانه می رویم(شرکت انتشارات فنی ایران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.