نهادها و سازمانهای پولی و مالی بین المللی (رویکردی جامع)

گروه مولفان:
اسفندیار محمدی (نویسنده) | وحید شرفی (نویسنده)

ناشر:
نور علم

درباره کتاب:
نهادها و سازمانهای پولی و مالی بین المللی (رویکردی جامع) عنوان کتابی است از اسفندیار محمدی که در 320 صفحه و توسط انتشارات نور علم در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بانک و بانکداری بین المللی است. از اسفندیار محمدی، کتاب رفتار سازمانی(شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.