استادان و نااستادانم [جستارها/2]

مولف:
عبدالحسین آذرنگ (نویسنده)

ناشر:
موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب

درباره کتاب:
استادان و نااستادانم [جستارها/2] عنوان کتابی است از عبدالحسین آذرنگ که در 184 صفحه و توسط انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نویسندگان ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالحسین آذرنگ، کتاب‌های انتقال فناوری(شرکت نشر کتاب هرمس)، تاریخ و فلسفه علم(سخن)، فلسفه و امید اجتماعی(نشر نی)، تاریخ فلسفه غرب(ققنوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.