مشاوره گروهی با نوجوانان (با تاکید بر آسیب های اجتماعی دوران نوجوانی (خشونت، بزهکاری و سوءمصرف مواد))

گروه مولفان:
ژاله رفاهی (نویسنده) | زهرا نادری نوبندگانی (نویسنده)

ناشر:
امید مهر

درباره کتاب:
مشاوره گروهی با نوجوانان (با تاکید بر آسیب های اجتماعی دوران نوجوانی (خشونت، بزهکاری و سوءمصرف مواد)) عنوان کتابی است از زهرا نادری نوبندگانی که در 80 صفحه و توسط انتشارات امید مهر در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بزهکاری نوجوانان است. از زهرا نادری نوبندگانی، کتاب روابط فرازناشویی(شباهنگ) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.