چالش های وهابیت (ایران، جهان اسلام و غرب)

گروه مولفان:
حسین هرسیج (نویسنده) | مجتبی تویسرکانی (نویسنده) | پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه امام صادق (ع)

درباره کتاب:
چالش های وهابیت (ایران، جهان اسلام و غرب) عنوان کتابی است از پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات که در 356 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب وهابیه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، کتاب‌های موسیقی ایرانی و هویت(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، بنیان های عقلانی و اجتماعی موسیقی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، تاریخ تمدن و ملک مهدوی(دانشگاه امام صادق (ع))، سیاست، دین و فرهنگ؛ مطالعه ای بین رشته ای(دانشگاه امام صادق (ع))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,500 تومــان