نظریه بازی در روابط بین الملل

گروه مولفان:
مهدی رضا درویش زاده (نویسنده) | آرمان رضایتیچران (نویسنده) | ریحانه جلیلی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه امام صادق (ع)

درباره کتاب:
نظریه بازی در روابط بین الملل عنوان کتابی است از مهدی رضا درویش زاده که در 292 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نظریه بازی ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی رضا درویش زاده، کتاب‌های ریاضیات مقدماتی نظریه بازی(دانشگاه امام صادق (ع))، نظریه انتخاب(دانشگاه امام صادق (ع))، نظریه ارزش(سروش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.