حکایت های عرفانی (۲۰۱ گزیده روایی از دفتر معرفت پیشگان)

مولف:
قاسم هاشمی نژاد (نویسنده)

ناشر:
حقیقت

درباره کتاب:
حکایت های عرفانی (۲۰۱ گزیده روایی از دفتر معرفت پیشگان) عنوان کتابی است از قاسم هاشمی نژاد که در 418 صفحه و توسط انتشارات حقیقت در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های عرفانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از قاسم هاشمی نژاد، کتاب‌های کتاب ایوب(شرکت نشر کتاب هرمس)، بوته بر بوته(شرکت نشر کتاب هرمس)، رساله در تعریف، تبیین و طبقه بندی قصه های عرفانی(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.