مردم سالاری دینی و امنیت ملی [علوم سیاسی/174]

مولف:
فرزاد پورسعید (گردآورنده)

ناشر:
پژوهشکده مطالعات راهبردی

درباره کتاب:
مردم سالاری دینی و امنیت ملی [علوم سیاسی/174] عنوان کتابی است از فرزاد پورسعید که در 314 صفحه و توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دموکراسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرزاد پورسعید، کتاب‌های فرهنگ توصیفی اصطلاحات امنیت(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، راهنمای جامعه شناسی سیاسی(پژوهشکده مطالعات راهبردی)، راهنمای جامعه شناسی سیاسی(پژوهشکده مطالعات راهبردی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.