تاثیر ادبیات کلاسیک فارسی در داستان نویسی معاصر (با نگاهی به رمان های سووشون، جای خالی سلوچ، آتش بدون دود)

مولف:
معصومه صادقی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
تاثیر ادبیات کلاسیک فارسی در داستان نویسی معاصر (با نگاهی به رمان های سووشون، جای خالی سلوچ، آتش بدون دود) عنوان کتابی است از معصومه صادقی که در 376 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان نویسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از معصومه صادقی، کتاب‌های آموزش پودمانی از طراحی تا اجرا(آییژ)، آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی(آراه)، استخدامی آموزش و پرورش(آراه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.