شهرها و تجارت ایران در دوره قاجار (گزارش کنسول ابوت از اقتصاد و جامعه ایران (18661847))

گروه مولفان:
کیت ادوارد ابوت (نویسنده) | سیدعبدالحسین رئیس السادات (مترجم)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
شهرها و تجارت ایران در دوره قاجار (گزارش کنسول ابوت از اقتصاد و جامعه ایران (18661847)) عنوان کتابی است از کیت ادوارد ابوت با ترجمه‌ی سیدعبدالحسین رئیس السادات که در 334 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Cities & trade: Consul Abbott on the economy and society of Iran، 1847-1866. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.